Aðrir vefir

Hér má finna slóðir og tengingar í nokkra vefi sem eru á svipuðu starfssviði og Seðlabanki Íslands eða tengjast starfseminni með einum eða öðrum hætti:

Íslenskir bankar, sparisjóðir og önnur fjármálafyrirtæki
Íslandsbanki
Arion banki 
NBI
MP banki hf.
Saga Fjárfestingarbanki

Samtök fjármálafyrirtækja - sjá aðildarfélög

Tryggingarsjóður innstæðueigenda

Upplýsingar stjórnvalda um efnahagsástandið á Íslandi (2008/2009): Ísland.is

Íslenskar stofnanir og ráðuneyti
Alþingi
Fasteignamat ríkisins
Fjármálaeftirlitið
Hagstofa Íslands
Kauphöll Íslands
Stjórnarráðið - ráðuneytin

Alþjóðastofnanir
Alþjóðabankinn / World Bank
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn / International Monetary Fund / IMF
Alþjóðlegi greiðslubankinn / Bank for International Settlements / BIS
Efnahags- og framfarastofnunin / Organisation for Economic Co-operation and Developmeent / OECD
Sameinuðu þjóðirnar / United Nations / UN

Evrópskar stofnanir
Evrópski fjárfestingarbankinn / European Investment Bank / EIB
Evrópuhagstofan - Eurostat
Evrópusambandið / European Union / EU
Fríverslunarsamtök Evrópu / European Free Trade Association / EFTA
Seðlabanki Evrópu / European Central bank / ECB


Norrænir seðlabankar og stofnanir
Danmarks Nationalbank
Finlands Bank / Suomen Pankki
Norges Bank
Sveriges riksbank

Norræni fjárfestingarbankinn / Nordisk Investeringsbank / NIB